Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatus on valitud!

Eesti Tänavatantsijate Liidule on esimese üldkoosoleku tulemusel valitud 6-liikmeline juhatus. Juhatusse kuuluvad:

Mari Venski

Tauri Vosman

Peeter Taim

Joel Juht

Kirill Šarõi

Lenel Karu

Uus juhatus hakkab koordineerima Eesti Tänavatantsijate Liidu tegevust ning järjepidevalt korraldama tänavatantsu karikaetappe ning meistrivõistluseid nii püstistes tänavatantsustiilides kui ka breiktantsus.

Eesti Tänavatantsijate Liidu visioon on aidata muuta tänavatants Eestis professionaalseks ja tõsiseltvõetavaks spordialaks, mis võimaldab areneda võrdväärsetel tingimustel teiste spordialadega. Eesti Tänavatantsijate Liidu visiooni hulka kuulub püstiste tänavatantsustiilide arendamine tulevase olümpiaalana ning breaking’u (breiktantsu) populariseerimisele Eestis. Ühtlasi on visioon Eesti tänavatantsijate tuntuse ja maine tõstmine kogu maailmas.

Tegusat aastat juhatusele!

VEEL UUDISEID