TULE LIIKMEKS

Liikmeks saamise kriteeriumid

MTÜ Eesti Tänavatantsijate Liit liikmeks saamise kriteeriumid:
  1. Oled tänavatantsija/tänavatantsu treener/tänavatantsu koreograaf
  2. Armastad tänavatantsu
  3. Soovid arendada Eesti tänavatantsuskeenet ja panustada sellesse
  4. Soovid võistelda ja saavutada häid tulemusi tänavatantsuvõistlustel
Väljavõte MTÜ Eesti Tänavatantsijate Liit põhikirjast:

Punkt 12. Ühinguga võivad ühineda kõik füüsilised isikud, kes tunnustavad Ühingu põhikirja. 

Punkt 16. Ühingu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Ühingu põhikirja, tasuma liikmemaksu, järgima Ühingus kehtestatud kodukorda ning mitte kahjustama oma vääritu käitumisega Ühingu mainet. 

 

Kuidas liituda?

Tänavatantsijate liiduga liitumiseks tuleb täita avaldus, mis on leitav siit: http://eepurl.com/hQEY1L

Liikmemaks

Tänavatantsijate liidu aastane liikmemaks on 39 € . Liitumine kestab ühe kalendriaasta. Uus liikmemaks tuleb tasuda igal aastal.

Saaja: EESTI TÄNAVATANTSIJATE LIIT

Konto: A/a EE057700771007074575

Selgitus: LIIKMEMAKS 2024 & LIIKME NIMI

Summa 39€

Kõrvaloleva vormi täitmisega kinnitan, et soovin astuda Eesti Tänavatantsijate Liidu liikmeks. Olen kursis põhikirjaga ning tasun liikmemaksu valitud summas 39 eurot järgmiste andmetega:

Saaja EESTI TÄNAVATANTSIJATE LIIT
A/a EE057700771007074575
Summa 39€ (särgi saab soetada eraldi)
Selgitus LIIKMEMAKS 2024 & LIIKME NIMI

Alates liikmemaksu tasumise hetkest kehtivad kõik liikmele lubatud hüved, mis on välja toodud liidu sotsiaalmeedia lehtedel. 

Subscribe

* indicates required
Kinnitan esitatud andmete õigsust